Tudományos program utolsó módosítás: 2019-10-29 11:15:50 print

november 07 - Regisztráció és welcome
Hotel Castello lobby

10:00 - 18:00 Regisztráció
10:00 - 11:00 Welcome kávészünet

november 07 - Szekció I.
Szántó Ildikó - Hotel Castello konferencia terem

11:00 - 11:15 Megnyitó, köszöntő

Szántó Ildikó, Nagy Ákos

11:15 - 11:30 Irányelvek ismertetése: Barázdazárás

Szántó Ildikó

11:30 - 11:40 Orthodonciai fogmozgatás és a fehérje O-glikoziláció

Frank Dorottya

11:40 - 11:50 Posztoperatív tünetek értékelése altatásos fogászati ellátás után

Radácsi Andrea

11:50 - 12:00 Elmaradt szájpadzáró műtét következménye (esetismertetés)

Herényi Gejza

12:00 - 12:10 Egy ritka szindróma multidiszciplináris terápiája

Gurdán Zsuzsanna

12:10 - 12:20 A fogfejlődés és a fogszabályozás hatása az alsó állcsont morfológiájára

Rill Leila

12:20 - 12:30 A progén formakör differenciáldiagnózisa, különös tekintettel a condylus mandibulae CR es CO helyzetére

Balogh Enikő

12:30 - 12:40 Centralis óriássejtes granuloma gyermekkorban

Katona Krisztián

12:40 - 12:50 Totális luxáció és gyökérfraktúra bemutatása (esetbemutatás)

Csabai Laura

12:50 - 12:55 A hagyományos funkciós és miofunkciós készülékek által okozott szkeletális és dentális hatások összehasonlítása-retrospektív vizsgálat

Jurásek Alexandra

12:55 - 13:00 3D technológia alkalmazása az irányított orr-, arc és állcsont fejlődés (PNAM) területén hasadékos páciensek esetében

Magyar Dominika

13:00 - 13:05 Protetikai rehabilitáció ectodermalis dysplasia esetén

Török Fanni

13:05 - 13:30 Kávészünet

(Hotel Castello lobby)

november 07 - Szekció II.
Nemes Judit - Hotel Castello konferencia terem

13:30 - 14:00 Irányelvek ismertetése: Orthodoncia - A szakvizsgarendszer módosításai, változásai, új követelmények

Rózsa Noémi Katinka

14:00 - 14:10 A maxilla transzverzális tágításának hatása a felső légutakra

Vajda Katalin

14:10 - 14:20 Diabéteszes gyermekek szájüregi szűrővizsgálata fogszabályozási perspektívák

Bányai Dorottya

14:20 - 14:30 Odontogén ciszták kezelése gyermekkorban

Stáczer Nóra

14:30 - 14:40 Fogorvosi beavatkozások kockázatának kommunikációja

Balogh Ágnes Emese

14:40 - 14:50 Fogszabályozó kezelések következtében fellépő gyökérreszorpció 6 éves retrospektív vizsgálata

Ali Darawsheh

14:50 - 15:00 Myofunkcionális trainerek szerepe a fogszabályozásban

Hamid Leila

15:00 - 15:10 3D technológia alkalmazása a gyermekfogászatban: impaktált felső metszőfog irányított autotranszplantációja (esetbemutatás)

Vajda Katalin

15:10 - 15:20 Fogszabályozó kezelés lehetőségei infraokklúziós tejmolárisok esetén

Hevesi Judit

15:20 - 15:30 Maradó molárisok előtörési zavarai

Török Judit

15:30 - 15:40 Komplikált korona-gyökér fraktúrán átesett felső középső metszőfog sebészi extrúzióval történő ellátása

Kiss Péter

15:40 - 16:00 Kávészünet

(Hotel Castello lobby)

november 07 - Szekció III.
Rózsa Noémi Katinka - Hotel Castello konferencia terem

16:00 - 16:30 Irányelvek ismertetése: Trauma - Traumát szenvedett ankilotizált frontfogak ellátási lehetőségei

Nemes Judit

16:30 - 16:40 Biodentine a fiatal maradófogak gyökéri reszorpciójának ellátásában

Kovalecz Gabriella

16:40 - 16:50 A HED és AR-szindrómák fogászati vonatkozásai és ellátási lehetőségei, esetbemutatás

Antal Dóra

16:50 - 17:00 Önligírozó bracketrendszerek

Vitályos Géza

17:00 - 17:10 Eltérések az izolált szájpadhasadék és az ajak-, szájpadhasadék kialakulásában

Ács Lili Judit

17:10 - 17:25 A szemfog áttörésének segítése

Borbély Péter

november 07 - Társasági program

19:00 - 22:00 Vacsora a siklósi várban, MAGYEFOT Közgyűlés a fehér asztal mellett

november 08 - Regisztráció
Hotel Castello lobby

08:30 - 14:00 Regisztráció

november 08 - Szekció IV.
Madléna Melinda - Hotel Castello konferencia terem

09:00 - 09:30 Irányelvek ismertetése: Endodontia - Általános anesztéziában végzett fogászati kezelések komplikációi gyermekeknél

Radácsi Andrea

09:30 - 10:00 Aneszteziologiai irányelv a fogászati altatásos kezelésekre vonatkozóan

Kövesi Tamás

10:00 - 10:10 Ajak,- és szájpadhasadékos páciensek transzverzális eltéréseinek kezelése

Zatik Anna

10:00 - 10:10 Moláris disztalizáló mechanikák vertikális hatása

Szegedi Levente

10:10 - 10:20 Ajak-és szájpadhasadékkal élő gyermekek életminőségének vizsgálata

Horváth Johanna

10:30 - 10:40 A transzpalatinális disztrakciós oszteogenezis (TPD) hatásainak kefalometriai értékelése

Vágó Krisztina

10:40 - 10:50 Sutura palatina mediana érettségének meghatározása különböző módszerek segítségével

Juhász Fanni

10:50 - 11:00 Comparison of Dentofacial Characteristics between Syrian and Hungarian Adolescents with Class II division 1 malocclusion

Alaa Al Ayoubi

11:00 - 11:10 Palatinális minicsavarok ideális helyzetének meghatározása CBCT segítségével

Heckenast Lili

11:10 - 11:20 Sutura zygomaticomaxillaris - az Angle III. osztályú páciensek ellátása

Tóth Babett

11:20 - 11:30 Hybrid-hyrax dentális hatásainak vizsgálata

Macsali Réka

11:30 - 11:40 A szájüregi egészség, a társadalmi-gazdasági státusz, és az egészségnevelés összefüggései hátrányos helyzetű populációban

Faragó Ildikó

november 08 -
Hotel Castello konferencia terem

11:40 - 12:00 Tudományos program ünnepélyes zárása
12:00 - 13:30 Záróebéd

(Hotel Castello étterme)